Τρίτη 4 Μαΐου 2021

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΜΕΙΑ ! ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΥΣΤΙΚΟ

 


Ο ΛΙΟΔΑΚΗΣ ΑΝΣΤΑΣΙΟΣ ΥΠ. ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΣΤΟΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΣΑΥΤΑ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Ο ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.