Τρίτη 4 Μαΐου 2021

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΚΕΝΤΡΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ.

 


Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΙΑΓΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΝΑΛΥΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ" ΤΟΥ ΡΑΔΙΟ ΔΙΑΦΩΝΩ ΤΟΥΣ ΟΜΟΚΕΝΤΡΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ.ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Ο ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.