Κυριακή 6 Μαρτίου 2022

ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Β΄ΜΕΡΟΣ

Ο Κ. ΒΙΒΙΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΠ. ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΥΤΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΜΟΝΟ Ε.ΣΥ. ΜΠΟΡΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ ΕΥΤΥΧΙΑ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Κ. ΒΙΒΙΛΑΚΗ

694 2074243 giannisvivilakis.esy@gmail.com