Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ Β'

 

Η ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΥΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΙΑΓΓΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΙΝΣΤΙΝΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΡΑΔΙΟ ΔΙΑΦΩΝΩ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ Ε.ΣΥ." ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ

'Α ΜΕΡΟΣ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ